Welkom

Aanmeldingen voor 2022-2023

Beste ouder

Om peuters (geboren in 2020), kleuters en nieuwe leerlingen in te schrijven voor het schooljaar 2022-2023, werken we met een digitaal aanmeldingssysteem voor Gemeentelijke Basisschool Belzele en Gemeentelijke Basisschool Wippelgem.

Welke kinderen?

Kinderen geboren in 2020

Alle kinderen geboren in 2020 die voor de eerste keer naar school gaan, ook al is dit pas op 1 september 2023.

Bereken wanneer jouw kind ten vroegste kan starten op school

Broers, zussen en kinderen van personeel

Broers en zussen van kinderen op school en kinderen van personeelsleden hebben voorrang, maar moet je ook aanmelden in de voorziene aanmeldingsperiode. Gebeurt dit niet, dan vervalt de voorrang.

Kinderen die van school veranderen

Kinderen die ergens anders school lopen en in het schooljaar 2022 – 2023 overstappen naar de school in Belzele of Wippelgem.

Welke scholen?

Gemeentelijke Basisschool Belzele, Oosteindestraat 69, 9940 Evergem

Gemeentelijke Basisschool Wippelgem, Droogte 208, 9940 Evergem

Wanneer?

  • Aanmelden kan van 1 maart (8 uur) tot en met 31 maart (17 uur)
  • Inschrijven kan van 2 mei tot en met 27 mei, na afspraak, met de brief van toewijzing
  • Vrije inschrijvingen (indien nog vrije plaatsen) kunnen vanaf 30 mei, na afspraak
  • Uiterlijk op 25 april verneem je of je kind toegewezen is. Dat betekent dat je jouw kind kan inschrijven in de toegewezen school.

Geen tijdsdruk

Er is geen tijdsdruk! Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt heeft geen invloed op de verdeling van de vrije plaatsen.