Privacy

Waarover u akkoord gaat i.v.m. de gegevensverwerking.

U gaat akkoord dat GBS Wippelgem en GBS Belzele de ingevulde persoonsgegevens conform haar privacybeleid behandelt. Als u de gegevens verzendt, geeft u ons toestemming om ze te gebruiken voor het aanmelden van uw kind tijdens het huidige aanmeldjaar en voor de evaluatie van de aanmeldingsprocedure. We verwijderen deze gegevens uit de database van V-ICT-OR na het einde van het schooljaar waarvoor het kind wordt aangemeld. U hebt altijd het recht om uw gegevens in te zien, foute gegevens aan te passen of te verwijderen. Vermoedt u dat iemand uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het via evergem@aanmelden.be. U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtscommissie.