Vrije plaatsen

Hoeveel vrije plaatsen zijn er in de scholen?

De vrije plaatsen worden bekendgemaakt vóór de start van de aanmeldingsperiode. De aangepaste lijst vind je bij de start van de vrije inschrijvingsperiode.

De school is verplicht om rekening te houden met ‘indicatorleerlingen’.

Wat is een indicatorleerling?

Omdat elke school een afspiegeling is van de buurt waarin ze ligt, worden plaatsen voor indicatorleerlingen gereserveerd. Dit is verplicht voor de peuterklas, de eerste kleuterklas en het eerste leerjaar.

Een indicatorleerling komt uit een gezin

  • waarvan de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft
  • of als dat gezin in het schooljaar 2019-2020 of 2020-2021 een schooltoelage via het groeipakket kreeg

Beschikbare plaatsen

School Geboortejaar 2019
ind / nind
Geboortejaar 2018
ind / nind
Geboortejaar 2017
ind / nind
Geboortejaar 2016
ind / nind
Leerjaar 1
ind / nind
Leerjaar 2
ind / nind
Leerjaar 3
ind / nind
Leerjaar 4
ind / nind
Leerjaar 5
ind / nind
Leerjaar 6
ind / nind
Gemeentelijke Basisschool Wippelgem 5 / 20 0 / 5 3 4 0 / 0 0 5 1 1 4
Gemeentelijke Basisschool Belzele 5 / 20 0 / 0 0 1 0 / 0 0 2 0 4 0